Yönetim Kurulu

Yunis ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Gaye GÖNÜLAL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali Can YÜCE

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül OSKAY BAŞIBÜYÜK

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmet ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat GÜNDÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Özay ONUR

Yönetim Kurulu Üyesi

Şükran KARA ÇITAK

Yönetim Kurulu Üyesi