Hakkımızda

Nevşehir Turist Rehberleri Odası, 22 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve kanun kapsamında hazırlanan Meslek Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Nevşehir'de kurulmuştur. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından Ruhsatname almış Turist Rehberlerine faaliyet gösteren, Tüzel Kişiliğe sahip Kamu Kuruluşu Niteliğinde Meslek Kuruluşudur.

Bakanlık tarafından belirlenen yetki alanımızda, üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine ve ulusal turizm ve tanıtım politikalarına uygun olarak ifa edilmesini ve gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halkla olan ilişkileri ile mesleğin icrasında dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere; meslek etiğini ve disiplini korumak, turist rehberleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, turist rehberlerinin yetiştirilmesi için kurs, seminer ve eğitim programları düzenlemek, meslek konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, Bakanlıkça istenilen konularda görüş bildirmek, Bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmektir. NERO, faaliyetlerini gerektiğinde turizm sektöründeki özel veya resmî kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütebilir.

Yetki Alanımız

NEVŞEHİR

nevsehir.ktb.gov.tr

KAYSERİ

kayseri.ktb.gov.tr

SİVAS

sivas.ktb.gov.tr

YOZGAT

yozgat.ktb.gov.tr

NİĞDE

nigde.ktb.gov.tr

AKSARAY

aksaray.ktb.gov.tr

KIRŞEHİR

kirsehir.ktb.gov.tr

NERO Yetki Çevresinde ikamet eden rehberlerin 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereğince NERO üyesi olmaları zorunludur.