KAPADOKYA'YI KEŞFEDİYORUZ.

23-12-2019Etkinlik

lk ağızdan Kapadokya nın hikayesi.... Anlaşılır bir dille ... Çünkü Hocamızın Yaptığı Tezlerlerden biri: Doktora, Nemrut stratovolkanının petrolojik evrimi: çarpışma bölgesinde peralkali magmatizma, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), 2008 Bölgemiz Nasıl Araştırıldı derseniz 1. TÜRKİYE VOLKANOLOJİ ÇALIŞTAYI 3-5 Ekim 2016 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara / Türkiye Kapadokya İgnimbiritlerinin Alterasyon Özellikleri H. Evren Çubukçu1, Efe Akkaş1, Lütfiye Akın1, Yasin Yurdakul1, Volkan Erkut1, Erdal Şen1, İnan Ulusoy1 1 Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06800, Ankara Email: ecubukcu@hacettepe.edu.tr ÖZ TÜBİTAK tarafından desteklenen 113Y439 No’lu proje kapsamında, Kapadokya adıyla bilinen bölgede yüzlek veren Orta Miyosen – Geç Kuvaterner yaşlı ignimbiritlerde gözlenen .......... Bu amaç doğrultusunda sahada haritalama, detaylı örnekleme ve ultrasonik atım hızları ölçümleri; laboratuvarda SEM-EDS, XRD destekli mineraloji/petrografi ve tüm kayaç jeokimyasal analizleri gerçekleştirilmiştir.