PANDEMİ DÖNEMİNDE REHBERLERİN SORUMLULUKLARI

09-06-2020Etkinlik
Sayı : 95420461-010.06.02-E.385761 09.06.2020 Konu : Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge
Belgeler:
147 KB Pandemi Sürecinde Rehberlerle İlgili genelge