Nevşehir Rehberler Odası   Tureb
 
Haber & Duyurular
Çalışma Kartı Alma Zorunluluğu (18.07.2013)
Tursit Rehberliği Meslek Yönetmeliği: Ruhsatname ve çalışma kartı ile ilgili maddeler

MADDE 25

(1) Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberi sıfatını kazanırlar ve çalışma kartı alabilirler.
 
(2) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği yapılamaz. Yapanlar hakkında Kanun ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler yapılır.

Çalışma kartı alma zorunluluğu

MADDE 26

(1) Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine, müracaatları halinde kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberi olup, mesleği fiilen icra edebilir.

(2) Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan turist rehberlerine çalışma kartı verilmez.

(3) Çalışma kartı, birlik yönetim kurulları tarafından, kimlik bilgilerini içeren, üzerinde hologram, fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar bir sonraki yıl için geçerli olacak çalışma kartlarını, ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist rehberleri kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar. Ancak ilk başvurularda veya eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı yukarıdaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

Çalışma Kartlarının dağıtımı Haziran ayı itibariyle başlayacak olup son gün 23 Ağustos’a kadar tamamlanacaktır. Bu tarihten sonra kokartlar geçerliliğini kaybedecektir. 2013 yılı boyunca eylemli olacak üyelerimizin 31 Mayıs 2013 mesai bitimine kadar odaya başvurarak, aidatlarını yatırmaları rica olunur. 30 Nisana kadar aidatın ilk taksitini veya bugüne kadar aidatın tamamını yatırmış olanların tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Çalışma kartları başvuru sırasına göre, ruhsatnameler ile birlikte kart için belirlenecek ücret karşılığında dağıtılacaktır.

Saygılarımızla,
TUREB YÖNETİM KURULU
 
• 2019 Çalışma Kartları
• Nero 3. Olağan Genel Kurul
• Nero 3. Olağan Genel Kurul
• ÇALIŞMA KART BAŞVURULARI HAKKINDA
• GÜNEYDOĞU ANADOLU EĞİTİM GEZİSİ
• 21 ŞUBAT DÜNYA REHBERLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
• 2018 ÇALIŞMA KARTI DAĞITIMI
• ÇİNCE KURSU
• 2018 ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI
• Nevşehir Kalesi Civarı Yeraltı Yerleşkesi Konferans ve Gezisi
« Tüm Haberler »
Önemli Notlar
•Sözleşme Zorunluluğu (18.07.2013)
•Çalışma Kartı Alma Zorunluluğu (18.07.2013)
•Tura Hazırlık
•Genel Bilgiler
•Nakil İşlemleri
Yetki Alanlarımız
Yetki Alanlarımız
• Nevşehir • Kayseri
• Sivas • Yozgat
• Niğde • Aksaray
• Kırşehir
Nevşehir Rehberler Odası NERO
Emek Mah. Saatci Hoca Cad. Muhasebeciler is Mrk. K: 4 D: 10 50100 Nevsehir
Tel: +90 384 212 69 07 - +90 533 525 45 58
Fax: +90 384 213 14 76
info@nero.org.tr